Hur går en husdränering till?

Hej och hallå och välkomna till bloggen och till ett nytt inlägg. Det är många som inte riktigt vet hur en husdränering går till och det ska jag skriva om i det här inlägget. Låt oss börja med att kika på varför det är nödvändigt för vissa personer att göra det. Det har att göra med fuktproblem eller risken att dessa ska uppstå på grund av att vatten inte kan avledas korrekt ifrån marken och letar sig in i källare. Det kan finnas andra skäl till att fuktproblem uppstår och då är det inte alltid husdränering som behövs, utan ibland räcker en vanlig avloppsrensning. Kostnaden för en husdränering varierar givetvis beroende på storleken på fastigheten och om det bara handlar om dräneringen eller om man också behöver göra nya markarbeten.

Den vanligaste typen av är radiell dränering, det innebär att man lägger dräneringsrör i jorden runt huset och leder vattnet bort ifrån grunden. Radiell dränering kan göras på två sätt, antingen genom att gräva en djupare grop kring husgrunden och fylla igen med grus eller sand eller så lägger man rör i den befintliga gropen. Nackdelarna är framförallt att det tar mycket plats och kostar dessutom ganska mycket. En fördel är att det är en ganska långsiktig lösning, eftersom rören inte behöver bytas så ofta.

En annan typ är vertikal husdränering och den innebär i korta drag att man gräver ett dike runt husgrunden som leder vatten bort från grunden. Ett vertikalt dike ska vara minst en meter djupare än bottnen på grunden och rörligt material, som grus eller sand, fylls i diket. Vatten som leds bort av diket kan antingen ledas till en brunn eller någon annan typ av dagvattenbrunn. En nackdel är att det krävs mer underhåll och man måste titta till att det faktiskt fungerar som det ska//

Håkan i Halmstad